Oferta

CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA ADR

Posiadamy wszystkie potrzebne zezwolenia i licencje uprawniające nas do przewozu substancji niebezpiecznych. Nasi kierowcy posiadają również certyfikaty z odbytych kursów z zakresu bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych.

TRANSPORT NIEBEZPIECZNYCH PŁYNNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Oferujemy transport niebezpiecznych towarów ADR w cysternach i kontenerach na terenie całej Europy Ze względu na wielką odpowiedzialność spoczywającą na nas przy transporcie niebezpiecznych substancji, zwracamy szczególną uwagę na procedury bezpieczeństwa i właściwe praktyki w obchodzeniu się z niebezpiecznymi ładunkami chemicznymi Sprzęt, którego używamy musi spełniać najwyższe kryteria pod względem bezpieczeństwa i jakości dlatego dbamy o jego regularne serwisowanie w autoryzowanych punktach.