O nas

RODZINNY BIZNES NA DRODZE DO SUKCESU​

Od 2005 roku przewozimy dla Twojej firmy substancje chemiczne, neutralne oraz wymagające kontrolowanej temperatury. Cechujące nas zaangażowanie przełożyło się na sukcesywny wzrost zadowolonych klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Dziś, wyposażeni w nowoczesny sprzęt, inspirujemy się nawzajem pasją do branży, czego efektem są zaangażowani właściciele, zarząd oraz pracownicy.

Kładziemy szczególny nacisk na tworzenie stałego zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów związanych z naszą firmą. Dlatego skupiamy się na dbałości o bezpieczeństwo pracy i regularnie przeprowadzanych szkoleniach specjalistycznych, które pozwalają pracownikom poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Nasze programy szkoleniowe mają na celu umożliwienie rozwoju w strukturach firmy i motywowanie pracowników do identyfikacji z marką MAK – International Transport.

Pracownicy MAK – International Transport zobowiązani są do przestrzegania środków bezpieczeństwa i podejmowania działań mających na celu zapobieganie powstawaniu szkodliwych odpadów, które mogą zagrażać ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu. Dbamy o minimalizowanie emisji substancji szkodliwych z powstających odpadów, zgodnie z naszym zobowiązaniem do odpowiedzialnego podejścia do aspektów środowiskowych.

Zespół MAK

Szacunek, rozwój i partnerstwo.

Nasi partnerzy biznesowi mogą liczyć na współpracę opartą o szacunek, partnerstwo oraz o dążenie do obustronnego rozwoju. W MAK – International Transport zapewniamy wspólne przywództwo kosztowe, a współpracownikom oferujemy szkolenia. 

Polityka Jakościowa i Środowiskowa

Świadczymy najwyższej jakości usługi transportowe oraz spedycyjne, których celem jest sprostanie oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Stawiamy na przejrzystą komunikację wewnątrz firmy, ponieważ doskonale wiemy, że tylko doskonale poinformowani pracownicy są w stanie odpowiednio wykonywać swoje obowiązki i dostosować się do polityki jakościowej przedsiębiorstwa. Kadra identyfikująca się z marką posiada motywację do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, dlatego szczególną wagę przykładamy do organizacji wszystkich stanowisk pracy w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Przygotowujemy nowoczesne miejsca pracy i zalecamy szczególną ostrożność w obchodzeniu się z przewożonymi substancjami niebezpiecznymi, aby nie narażać kadry na możliwość pojawienia się chorób zawodowych. 

Wdożyliśmy system właściwej komunikacji pomiędzy kierowcami, a pracownikami biura. Dzięki temu firma stanowi zintegrowany zespół rzetelnie wypełniający swoje zadania, a zarazem rozumiejący rolę swojego stanowiska pracy w ogólnych działach przedsiębiorstwa. Taka polityka kadrowa bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych usług.